Naturliga campingplatser

Check-in tidigast kl 15, senast kl 20. Check-out senast kl 14.
Fyll i resandeanmälan på förhand, betalning med kort vid ankomst.
Begränsat antal personer samtidigt vid kokplatsen samt i wc-/dusch-byggnaden, dröj inte inomhus.
Vistelse utomhus gäller, tillsammans med den egna familjen, undvik närkontakt!
Stanna hemma om du är sjuk!

Campingen är öppen sommartid

Solliden erbjuder naturliga campingplatser för tält, husvagnar och husbilar. Det finns 14 elstolpar på området, antingen med 2 eller 4 uttag. Platserna är ej numrerade, vilket betyder att ni får själva välja en lämplig plats. Campingplatserna kan tyvärr ej reserveras på förhand utan fylls enligt ankomst, ring gärna innan du kommer.

Vi litar på att våra gäster väljer en lämplig plats med hänsyn till de andra gästerna, ta inte onödigt stor plats och inte för nära din granne. Till närmsta ekipage bör det vara 4 meter > säkerhetsavståndet. Campinggästen ansvarar för all säkerhet på tomten.
Info om Brandsäkert på campingplatsen och i tältet. Ej tillåtet att uppgöra öppen eld!

Anmäl dig vid ankomst till  reception. Fyll i resandekortet, utför betalningen och du får din platsnummer.
I enlighet med 6 § i lag om inkvarterings- och förplägnadsverksamhet ska en resande göra en resandeanmälan.
Fyll gärna i resandeanmälan på förhand. Fyll i på nätet, printa ut och ta med anmälan till campingens incheckning, incheckningen blir smidigare och snabbare.
Check-in från kl. 15.00 och check-out senast kl. 14.00.
Det är förbjudet att göra upp eld på området. Grillplatser finns på området.
Det är tillåtet att röra sig med motorfordon endast mellan ingången och din egen plats.
Om du anländer på kvällen, undvik att störa.
På området råder nattro kl. 23.00-06.00. Under nattron är det förbjudet att använda utegrillar och köra med motorfordon. Respektera andras önskemål om att få vara i lugn och ro. All onödig trafik på området bör undvikas under denna tid!
Håll området runt din campingplats snyggt och städa det noggrant när du avlägsnar dig. För sopor och avfall till för dessa avsedda avfallsbehållare, finns flera sopsorteringsstationer.
Det är strängt förbjudet att införa vapen samt andra störande och farliga föremål på området.
Områdets ansvariga ansvarar inte för lösöre, egendom och motorfordon som försvunnit på området, ej heller för eventuella olyckor som inträffar på området.
Säkerhetsavståndet mellan ekipagen bör vara 4 m.
Det är förbjudet att dela ström från elstolparna samt att dra skarvsladdar över körvägen.
Handel på området är förbjuden.
En person som inte följer givna instruktioner kan avlägsnas från platsen.
Underåriga får ej övernatta på området utan sin vårdnadshavare.

Husdjur är hjärtligt välkomna till oss men vi ber er visa hänsyn mot övriga gäster. Husdjur bör hållas kopplade och får ej vistas på simstranden, och plocka upp efter dem. Tänk också på solen och värmen, lämna inte hunden i bilen eller i en varm husvagn.
Karta över området.

På campingområdet finns följande service:
– kokplats med matlagnings- och diskmöjlighet, sittplatser inomhus
– servicebyggnad med wc och dusch, separata för män och kvinnor
– två grillplatser, varav en är under tak (ved finns)
– ute sittplatser
– liten lekpark
– drickbart vatten från alla kranar

– tömning av septiktank (i hörnet av servicebyggnaden)
– tömning av gråvatten + påfyllning av nytt vatten (vid incheckningen)
– tvättmaskin (tilläggsavgift, fungerar med poletter), torkställninger, ej torktumlare
– Invalid-WC/Barnskötrum

Priser 2020

PLATSAVGIFT
Tält, husvagn- eller -bil 17€/dygn
I priset ingår 1 tält+1 bil /husvagn + 1bil; inte flera bilar/tält

PERSONAVGIFT
Vuxen 6€/natt
Barn (3-12 år) 3€/natt

EL 5€/natt

RABATT
-2€ på platsavgiften: Camping-kort, SFC, studiekort, ACSI

Exempel: 2 vuxna+vagn/bil/tält+el = 34€/natt (32€)

Midsommar 2020 (fre-sö)
Åldersgräns på midsommaren 25 år (gäller ej barnfamiljer).
Pris/dygn/tält (normal storlek) eller husvagn-/bil = 30€.
6€/person/dygn.
El= 6 €/dygn.

Scroll to Top